TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

31/05/2024
TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM
- Họ và tên: Tô Lâm
- Ngày sinh: 10/07/1957
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Ngày vào Đảng: 22/8/1981; Ngày chính thức: 22/8/1982
- Chuyên môn nghiệp vụ: Luật, An ninh
- Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Luật học
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV
- Khen thưởng: 03 Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Ba; 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương "Vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc"; 06 Huân chương của Nhà nước Lào (Huân chương Tự do hạng Nhất, Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì; Huân chương Hữu nghị; Huân chương Anh dũng hạng Nhất); Huân chương Sahametrei Thibadin của Nhà nước Campuchia; Huân chương hạng Nhất 06 tháng 6 của Nhà nước Cu Ba; Huân chương Hữu nghị của Liên bang Nga.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM
- 1974 - 1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)
- 1979 - 1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
- 1988 - 1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
- 1990 - 1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
- 1993 - 1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an
- 1997 - 2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an
- 6/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng
- 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an
- 02/2010 - 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng
- 8/2010 - 01/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
- 01/2011 - 7/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
- 8/2011 - 01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 thăng cấp bậc hàm Thượng tướng
- 01/2016 - 03/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
- 04/2016 - đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng (nay là Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực); giai đoạn 7/2016 - 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.
- Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

THÔNG BÁO

Video