NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN XÃ CỔ ĐÔNG

31/05/2024
NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN XÃ CỔ ĐÔNG
Sáng ngày 14/5/2024 Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện xã Cổ Đông đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024. chương trình đã thu hút và có 250 tình nguyện viên và nhân dân tham gia đăng ký đã hiến được 136 Đơn vị máu an toàn. Đây là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, mỗi giọt máu cho đi có thể cứu sống một cuộc đời ở lại. Hy vọng rằng trong những đợt hiếp máu tiếp theo sẽ thu hút được nhiều hơn nữa nhân dân tham gia hiến máu.

THÔNG BÁO

Video