HỘI CCB XÃ CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

31/05/2024
HỘI CCB XÃ CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA "CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU" GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

Sáng ngày 17/5/2024 Hội CCB xã Cổ Đông đã tổ chức lễ Tổng kết Phong trào thi đua " Cựu chiến binh gương mẫu" giai 2019-2024 Hội nghị đã đánh giá phong trào CCB trong năm năm qua nhằm đánh giá công tác Hội và phong trao CCB gương mẫu. Trong những năm qua Hội CCB xã Cổ Đông dần khẳng định vị thế và vai trò của mình trong công tác Hội, luôn là lực lượng nòng cốt tham gia vào các hoạt động của địa phương. Phát huy được phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ cùng với Đảng bộ và Chính quyền địa phương xây dựng quê hương xã Cổ Đông ngày càng phát triển giàu mạnh. tại Hội nghị tổng kết đã có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND xã biểu dương, khen thưởng.

THÔNG BÁO

Video