THỨ TRƯỞNG TRẦN QUỐC TỎ ĐƯỢC GIAO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG BỘ CÔNG AN

31/05/2024
THỨ TRƯỞNG TRẦN QUỐC TỎ ĐƯỢC GIAO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG BỘ CÔNG AN
---
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
 

THÔNG BÁO

Video