Hội nông dân xã Cổ Đông thành lập Mô hình Nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

31/05/2024
Hội nông dân xã Cổ Đông thành lập Mô hình Nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2024; Hội nông dân xã Cổ Đông thành lập Mô hình Nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong buổi sáng ngày 20/4/2024 BCH Hội Nông dân xã tổ chức ra quân bổ sung lắp đặt 12 thùng nhựa trên các xứ đồng của địa bàn xã đồng thời tổ chức thu gom, nhặt số lượng lớn túi, vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác để làm sạch đồng ruộng, tuyên truyền đến hộ Nông dân nâng cao ý thức bảo vệ Mội trường, bảo vệ thùng đựng vỏ, bao bì thuốc BVTV của Hội khi thăm đồng ruộng góp phần bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp của địa phương. Chăm sóc lúa và hoa màu để rác đúng nơi quy định đảm bảo an toàn sức khỏe cho hộ Nông dân phát triển Nông nghiệp hiệu quả. Trong buổi ra quân Hội có sự tham gia của các Đồng chí lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị và bộ phận chuyên môn; BCH Hội nông dân xã; Cấp ủy Chi bộ, BLĐ Thôn Phúc Lộc cùng cán bộ, hội viên chi hội Thôn Triều Đông và Thôn Phúc Lộc.

 

THÔNG BÁO

Video