HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND XÃ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

12/06/2024
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8, HĐND XÃ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cổ Đông, trong tuần qua từ ngày 3-7/6/2024 tại 08 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã đã tổ chức Hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã. Tại các hội nghị đã có 52 ý kiến phát biểu. Đại đa số các ý kiến tập chung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển du lịch. Các ý kiến đã được các ông bà đại biểu tiếp thu, được đại diện UBND xã trả lời làm rõ. Một số nội dung đã được tổng hợp chuyển thành chất vấn tại kỳ họp. Ủy ban MTTQ trân trọng cảm ơn Nhân dân và cử tri các thôn đã tham dự các hội nghị TXCT và có những ý kiến đóng góp đới với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế của phương và đãn có những đề xuất, hướng giải quyết trong việc thực hiện nhiệm vụ.
 
 

THÔNG BÁO

Video