THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG, CHIẾU SÁNG CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO, TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI .

23/06/2023
THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG, CHIẾU SÁNG CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO, TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI .

Ngày 8/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu, thực hiện một số giải pháp sau để tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

THÔNG BÁO

Video