Những hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ( 10/10/1954-10/10/2022) và 76 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Cổ Đông (10/1946-10/2022)

06/10/2022
Những hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ( 10/10/1954-10/10/2022) và 76 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Cổ Đông (10/1946-10/2022).

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ( 10/10/1954-10/10/2022) và 76 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Cổ Đông (10/1946-10/2022). Các thôn trên địa bàn xã Cổ Đông đã tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ hoa, trang trí đường ngõ tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Cũng trong dịp này ngõ 401 thôn Trại Hồ được UBND xã Cổ Đông trọn là tuyến đường  “xanh, sạch, đẹp” tham dự cuộc thi “giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” năm 2022do thị xã Sơn Tây tổ chức. Hy vọng rằng toàn thể các thôn và Nhân dân trên địa bàn xã Cổ Đông luôn luôn tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm để các tuyến đường trên địa bàn xã ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.

 

THÔNG BÁO

Video