HÀ NỘI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025: NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐỔI KHU VỰC TUYỂN SINH

06/05/2024
HÀ NỘI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025: NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐỔI KHU VỰC TUYỂN SINH

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký. Vì vậy, trước khi đăng ký dự tuyển, học sinh và gia đình cần tìm hiểu kỹ các trường THPT trên địa bàn tuyển sinh để lựa chọn, quyết định nguyện vọng đăng ký phù hợp. Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Hà Nội cho phép một số trường hợp được đổi khu vực tuyển sinh khi đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường công lập.

THÔNG BÁO

Video