BAN CHỈ ĐẠO 197 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TTĐT, TTCC, VSMT VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO

25/03/2024
BAN CHỈ ĐẠO 197 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TTĐT, TTCC, VSMT VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO
Sáng ngày 18/3/2024 Ban chỉ đạo 197 xã Cổ Đông đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.
Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan việc đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Qua thời gian thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường cơ bản được đảm bảo. Đại đa số người dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, ý thức tổng vệ sinh vào chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần được nhân dân tích cực tham gia. Tuy nhiên vẫn còn một số tuyến đường, ngõ xóm của một số thôn vẫn còn hiện tượng để rác thải chưa đúng giờ, đúng thời gian quy định. Để xã Cổ Đông thân yêu của chúng ta ngày càng xanh, sạch đẹp và văn minh mong rằng cán bộ và nhân dân cùng chung tay, góp sức chỉnh trang các tuyến đường, ngõ xóm, thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
 

THÔNG BÁO

Video